Αγορεύσεις:

December 13, 2012

Εχτές είσχεν συγκέντρωση των αγροτοπαραγωγών σχετικά με το θέμα της μετακίνησης της αγοράς που το πάρκινκ του « ΌΧι» στο πάρκινκ του κολοκάσι. Το θέμαν επροέκυψεν αφού ο ιδιοκτήτης του νεοσύστατου κέντρου δεξιώσεων « Ρογιάλ» αιτήθηκεν στον δήμο την μετακίνηση της αγοράς για τους δικούς του «προσωπικά επιχειρηματικούς» λόγους. Το αίτημα του φυσικά τζαι ικανοποιήθηκε που το δημοτικό συμβούλιο τζαι τον tedy boy Γιωρκάτζην. Πως εννα εγινετουν να κακοφανήσει τους μεγαλοϊδιοκτήτες της περιοχής. Η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων τζαι η απογκετοποίηση της εντως των τυχών πόλης ετεθήκαν ψηλά στις προτεραιότητες της προεκλογικής του ατζέντας επομένως τζαι που τούντην άποψη καλυμμένος. Συνεχίζει απρόσκοπτα τζαι πάντα διακριτικά το ασύδωτον έργον του της δημαρχίας. Για έναν εκτενές ψυχογράφημα της φιγούρας Γιωρκάτζη θέλω να ασχοληθώ σε μιαν φάσην. Η ευγένεια τζαι η διακριτικότητα χαρακτήρα του προβάρουν πολλά προκλητικά για να μείνίσκουν ασχολίαστες. Πότε ρεμβάζοντας πότε χασομερώντας στις παρυφές της εντός των τυχών πόλης περνά που δίπλα σου σχεδόν απαρατήρητος. Προσπαθεί τζαι τούτος να είναι αυτό που θέλει να είναι. Ένας απλός πολίτης και όχι πολιτικός με την κλασσικήν έννοιαν του όρου όπως ταρέσκει να λαλεί…
Στην συγκέντρωση που εγίνικεν στο πάρκινκ του « Όχι» πίσω που το περίπτερον εσυναχτίκαν κατά τες 1:30 περί των 30 παραγωγών που στήννουν τετάρτην τζαι Σάββατο. Ένας πουτζείνους ανάλαβεν το δύσκολον έργο του συντονιστή τζαι μέσω φασαρίας τζαι κουβεντών εκατάφερεν να καταγράψει τα ονόματα των παρευρισκομένων. Σκοπός όπως είπασειν να εκλέξουν μιαν επιτροπή που εφτά άτομα ένας εκ των οποίων εννάταν τζαι ο κύριος τους εκπρόσωπος που ννα εβρέθετουν με τον δήμαρχον. Κύριον τους αίτημα να μεν μετακινηθούν εις του κολοκάσι γιατί ο χώρος εννεν βολικός. Εν τους χωρεί ούλλους για να παρκάρουν τζαι να ξεφορτώνουν, το πάρκινκ τζαμέ χρησιμοποιείται τζαι που εταιρίες λεωφορείων τζαι διάφορα άλλα. Παραπάνω τζείνον που τους ενοχλεί εν οι συνοπτικές διαδικασίες που ακολουθηθήκαν που το δημαρχείο για να παρθεί μια απόφαση που αφορά τζείνους χωρίς κάν τζείνοι να ρωτηθούν. Εν τω γεγονός ότι οι παραγωγοί ενιώσαν για άλλη μιαν φοράν υποχείριον των κυβερνώντων που βουρούν να ικανοποιήσουν τα μεγάλα συμφέροντα. Προσβάλλουνται τζαι θυμώνουν άμαν εν τους διούν σημασία, αμαν παίζεται έναν παιχνίδιν πίσω που την ράσχην τους τζαι αφορά το μέλλον τους άμεσα. Πολλά απλά.
Πριν 2 χρόνια το σκηνικόν πάνω κάτω το ίδιον. Η αγορά του Σαββάτου με τα οπωρικά μπροστά που το κτίριο της δημοτικής αγοράς που ελειτουργαν για πόσα χρόνια εδιάκοπσεν την λειτουργία της γιατί ο ιδιοκτήτης του ανεγερθέντος μεγαλοεκτρώματος «Στοά» αποφάνθηκεν ότι η αγορά βρομά τζαι προκαλεί φασαρία. Χαλά του την δουλειά που λαλούμεν επομένως το δημαρχείο στις υπηρεσίες του έπραξεν ανάλογα. Αποεδαφικοποίησεν τους αγρότες για να διέρχονται τα ψηλά καπέλλα απαλλαγμένα από τις οιεσδήποτε δισοσμοίες. Άμπα τζαι πατήσει το μοστράτον το τακκούνουιν καμιάν τομάτα τζαι λερώσει.. φυσικά τότε εν ηταν ο Γιωρκάτζης δήμαρχος. Έτσι για μεν το αδικούμεν τον μιτσίν.
Οι παραγωγοί της αγοράς εννεν μπαλάκι του ping-pong στα σχέρκα κανενού γι’αυτόν ας το ειξανασκεφτούν οι κάθε παράγοντες πρίν κάμουν της κκελλές τζαι της πούγκας τους. Οι συγκρούσεις πόξω που την βουλή που απεργούντες εργαζόμενους έν καθημερινόν φαινόμενον. Τζαι οι αγρότες παραγωγοί εδώ που τα λέμεν εν έχουν τζαι πολλά να χάσουν…

Ανθώπινον: την ώρα της συγκέντρωσης τζαι ενώ εκαταγράφαν τα ονόματα κλώθει της κούρβας του περιπτέρου μια μορφή κάπου στα 50. Ψηλός, γεροδεμένος με άσπρα μαλλιά. Σίουρον τζαι βαρύ βήμα, το βλέμμαν του σπαθίν. Οι συγκεντρωμένοι εδιακόψαν κάθε συνεννόησην περι του ζητήματος τζαι βουρούσαν να του κοντέψουν. Ηταν ο Βαγγέλης που έλειπεν πολλίν τζαιρόν αμμά είρτεν πίσω γερός. Ε Βαγγέλη που εισαι ρε, είσχεν που εν εμιλουσαν τζαι εθωρούσαν τον συγκινημένοι. Ηταν δυνατή στιγμή. Εν εμίλαν μόνον εθώρεν τζαι προχώραν. Αγκάλιασεν τον κάποιος σε μια στιγμη τζαι αγκάλιασεν τον πίσω σφυκτά. –εσού είσαι ο άθρωπος τους- λαλεί του τζαι επαναλαμβάνει το. Προχωρά προς το περίπτερον τζαι αγκαλιάζει τον άλλος που ρτεν τζειντιν ώραν. Είδεν τον μες τα μμάτθκια τζαι είπε του πάλε-εσού είσαι ο άθρωπος τους-.
Η κουβέντα εσυνεχίστηκεν. Ο Βαγγέλης εφκείκεν που το περίπτερον επείεν εις τον τόπο απέναντι που τους συγκεντρωμένους τζαιπιαεν δουλειά. Όπως περίπου κάθε Τετάρτη.. Ανθρώπινον πολύ ανθρώπινον…

Aneipwtos

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: