Τωρά να δούμεν..

December 28, 2012

«Εβρέθηκα στο Λονδίνο μετά την εισβολή με 10 λίρες μες την πούγκα. Επίεννα να βρώ τον ανιψιό μου που ταν να με φιλοξέναν πέρκει μον βρώ καμιά δουλιά να ζήσω. Μπαίνω μες το taxi τζαι λαλώ του με τα λλία αγγλικά πούξερα να με πάρει στη Τραφάλκα σκουέαρ. Οσπου να πάμεν το δείν μου ηταν καρφωμένον πας την τταριφαν. Με το που φτάσαμεν εδειχνεν £8.00, πάω να του τα δώκω τζαι πατεί την τταρίφαν πάει £9.50 λαλεί μου γιατί εν ειπεραστικόν.. δειώ του τα ούλα κατεβάζω τες τσάντες μου τζαι αρκέφκω να γυρέφκω το σπίτι του ανιψιού μου. Επέψαν με οι γονιοί του, εδώκαν μου την διεύθυνση του τζαι ειπαν μου να παώ να τον βρώ να με βοηθήσει. Βρίσκω το σπίτι φακκώ την πόρτα τζαι αννίει μου η σπιτονοικοτζειρά. Λείπει λαλεί μου επείεν Ελλάδα στην φίλη του τζαι εν ειξέρει πότε εννάρτει.. Αμάναμου λαλώ με μιαν τσάντα μες το σχέριν κατάκωπος εν είξερα που ννα με φκάλει η νύκτα, με ποιόν να συνεννοηθώ που εννα τζειμηθώ, αμπάκιρος… αρκεψα τζαι γύριζα..
Θωρώ έναν εστιατόριον κυπριακόν μπαίνω μέσα τζαι λαλώ του την ιστορίαν μου. Δεν έχω που να τζοιμηθώ πώψε ειρτα να βρώ τον ανιψιόν μου μα λείπει κτλπ. Ε λαλεί μου έχω έναν τόπο δαμε να μείνεις πόψε τζαι θωρούμεν. Τωρά τζεινος εν εκατομμυριούχος εκαμεν δουλιές μεγάλες μες την Αγγλία.. ωπου τζαι να ναι ναν καλά εβοήθησεν με.. τελικά είβρεν μου μιαν δουλειά μες το εστιατόριο να δουλέφκω το σαββατοκυρίακον τζαι σιγά σιγά είβρα τζαι ναν μιτσίν τόπον τζαι νοικίασα.. ύστερα άλλαξα δουλειά. Έκαμνα τα λογιστικά κάποιου γραφείου τζαι επιερώνουμουν καλά. Οι πως εγιώ ήξερα που τέθκια, εγώ εν κλασσικόν που ετέλιωσα, αμα έμαθα εμπόρουν διαφορετικα?
Ποτζεί ποδά είβραμεν τα πόθκια μας τζαι εζήσαμεν.. τωρά να δούμεν τι εννα κάμουμεν»
Κύριος Ανδρέας –Γραμμικό πάρκο 26/12/12

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: