Η επιθυμία φράζεται απο την απαγόρευση. Όχι από αυτήν καθ’αυτή αλλά διαμέσου της. Λειτουργεί αποτρεπτικά ως προς την έκφραση, επενεργεί δυνητικά ως προς την αυτοπειθαρχία. Είναι το υποσυνείδητο που καθοδηγεί, η ανώνυμη φωνή που καταστέλλει, η συμβουλή να ακολουθήσεις τον σωστό δρόμο που θα σε βγάλει στον σωστό προορισμό.
Καμιά ανατροπή δεν επιτυγχάνεται χωρίς την αθέτηση της. Εξυπονοεί την παραβίαση ηθικών ενδοιασμών, το ξεπέρασμα της ενδεδειγμένης συμπεριφοράς, το δόσιμο εις την κοινοχρηστία αυτού που ορίστηκε ως ιερό. Η κατάρριψη του πολιτισμού προβάλλει μέσω της προσβολής του κώδικα ενδεδειγμένης συμπεριφοράς. Θέλω να μιλώ για τα πάντα ανα πάσα στιγμή χωρίς παρεμβολές στον τρόπο σκέψης. Θέλω να πάψω τις φωνές που με ταξινομούν, που με έχουν «ικανό για» και «ανήμπορο γιατί».. πόσες εν δυνάμει αγορεύσεις μετατρέπονται σε απαγορεύσεις από ένα και μόνο τράβλισμα του υποσυνειδήτου.. πόσα κόλπα ο νούς απεργάζεται για να διαφεύγει από αυτές και πάλι να επιστρέφει επαναπροσδιορίζοντας τες.
Απαγορεύσεις= Συστήματα κανόνων αποτροπής και πειθαρχιας… φρικτή μηχανή…

Advertisements

January 3, 2013

But certainly for the present age, which prefers the sign to the thing signified, the copy to the original, representation to reality, the appearance to the essence… illusion only is sacred, truth profane. Nay, sacredness is held to be enhanced in proportion as truth decreases and illusion increases, so that the highest degree of illusion comes to be the highest degree of sacredness.
Feuerbach,
Preface to the second edition of The Essence of Christianity